Schenk- en erfbelasting

Niemand heeft het graag over de dood. Zeker niet wanneer men midden in het leven staat en zich kerngezond voelt. Vaak wordt alles in het werk gesteld om tijdens het leven zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen.

Helaas blijkt bij een overlijden vaak dat de tijdens het leven bespaarde belasting in schril contrast staat met de erfbelasting die moet worden afgedragen. De meest voorkomende reden hiervoor is dat geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de fiscale gevolgen van de enige zekerheid in het leven die wij allemaal hebben: het overlijden.

Onze fiscalisten houden zich bezig met gespecialiseerd advies op dit gebied, in vakjargon ook wel estate planning genoemd. Hij of zij brengt samen met u de mogelijkheden in kaart om het totaal van de verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt heel wat bij kijken.

Het gaat dan om vragen als:

  • Moet ik mijn huwelijksvoorwaarden wijzigen of juist niet?
  • Wat moet ik regelen met betrekking tot mijn onderneming?
  • Wat moet ik allemaal in mijn testament vastleggen?
  • Is het beter om reeds tijdens leven mijn vermogen over te dragen?

Het is goed een eenmaal opgesteld testament elke vijf jaar te toetsen aan de actuele situatie. Een testament dient namelijk voortdurend toegesneden te zijn op uw actuele vermogenspositie en vooral ook afgestemd op de regelmatig wijzigende wetgeving. Houdt uw testament wel rekening met de vrijstellingen voor ondernemingsvermogen? Benut u de vrijstellingen voor uw kleinkinderen wel optimaal?

Estate planning is maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Wij maken daarom voor u in een eerste, gratis en vrijblijvend gesprek een goede inschatting van de kosten en mogelijke opbrengsten van ons op maat gesneden advies.