Financiële planning

Ongetwijfeld heeft u regelmatig  de behoefte om uw financiële inkomens- vermogensplaatje in beeld te hebben. Bijvoorbeeld omdat u minder wil gaan werken, met pensioen wil gaan of wil gaan schenken aan uw kinderen.

Met onze speciaal ontwikkelde software en uw input stellen wij een overzicht op van uw huidige inkomsten en vermogen en de toekomstige ontwikkeling hiervan op basis van het door u gewenste netto besteedbaar inkomen.

Gebeurtenissen zoals pensionering, verkoop van uw woning, vrijkomende levensverzekeringen, schenkingen etc. kunnen hierin verwerkt worden. Deze financiële planningsrapportage wordt met u besproken en kan desgewenst jaarlijks relatief eenvoudig geactualiseerd worden.