Confida logo

Estate planning

Wat is estate planning?

Niemand heeft het graag over de dood. Zeker niet wanneer men midden in het leven staat en zich kerngezond voelt. Toch kan het lonen om dit te doen.
Vaak wordt alles in het werk gesteld om tijdens het leven zo weinig mogelijk belasting te hoeven betalen. Helaas blijkt bij een onverwacht overlijden vaak dat de tijdens het leven bespaarde belasting in schril contrast staat met de erfbelasting die moet worden afgedragen. De vaakst voorkomende reden hiervoor is dat geen of onvoldoende aandacht is besteed aan de enige zekerheid in het leven die wij allemaal hebben: het overlijden.

Mr. J.W. M. (Jeroen) van Loon RB houdt zich bezig met gespecialiseerd advies op dit gebied. Hij brengt samen met u de mogelijkheden in kaart om het totaal van de verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt heel wat bij kijken.

Het gaat dan om vragen als:

  • Moet u uw huwelijksvoorwaarden wijzigen of niet?
  • Welke maatregelen moet u nemen met betrekking tot uw onderneming?
  • Hebt u een testament nodig of biedt de wettelijke regeling u voldoende houvast?
  • Is het beter om reeds tijdens leven uw vermogen over te dragen?

Ik heb al een testament...

Velen denken dat wanneer zij eenmaal een testament hebben laten opstellen, dit opgeborgen kan worden tot het overlijden. Niets is minder waar! Vuistregel is dat een testament elke vijf jaar getoetst wordt aan de actuele situatie. Een testament dient namelijk voortdurend toegesneden te zijn op uw actuele vermogenspositie en vooral ook afgestemd op de regelmatig wijzigende wetgeving. Houdt uw testament wel rekening met de verruimde vrijstellingen (tot 100%!) voor de vererving van ondernemingsvermogen?

Ik heb maar een klein vermogen...

Vaak wordt gedacht dat estate planning alleen iets is voor aanzienlijke vermogens. Ook dit is een onjuiste veronderstelling. De praktijk wijst bijvoorbeeld uit dat bij een vermogen van € 300.000 (de overwaarde van de woning en wat spaargeld) al snel meer dan € 10.000 aan erfbelasting bespaard kan worden.

Wat kost een advies estate planning?

Economisch gezien kost het advies u niets. Het is een investering die absoluut een goudgerand rendement zal opleveren. Hopelijk voor u worden in dit geval de kosten gemaakt lang voor de baten in werking moeten treden.

Estate planning is maatwerk en afhankelijk van uw persoonlijke situatie en wensen. Wij maken voor u in een eerste, gratis en vrijblijvend, gesprek een goede inschatting van de kosten en mogelijke opbrengsten van ons op maat gesneden advies.