Confida logo

Belastingadvies

Als ondernemer bent u zich bewust van het feit dat u belasting moet betalen. Wij zien het als onze taak om u voortdurend op de hoogte te houden van de mogelijkheden om op uw belastingen te besparen of bepaalde belastingen uit te stellen. Ook hier staat een goede vertrouwensrelatie centraal. Een voorwaarde om u goed te kunnen adviseren is immers dat wij op de hoogte zijn van uw persoonlijke situatie en uw plannen en wensen voor de toekomst. Op basis hiervan kunnen wij u doelgericht van advies voorzien. U kan hierbij denken aan:

 • Keuze van rechtsvorm
 • Financieringsvormen (bedrijfsmatig en privé)
 • Oudedagsvoorzieningen
 • Adviseren op het gebied van omzetbelasting
 • Fiscaal vriendelijk belonen
 • Werknemersparticipatie
 • Verkoopklaar maken van uw onderneming
 • Begeleiden van boekenonderzoeken
 • Toepassen van fiscale procedures
 • Fiscale optimalisatie van investeringen in roerende en onroerende zaken
 • Financiële planning
 • Estate planning
 • Grensoverschrijdende fiscaliteit tussen Nederland en België